E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB startades år 1993 av Ann-katrine rothutifrån affärsidén att Jämställdhet och mångfald är en fråga om lönsamhet. Utbildar ochcoachar för att skapa jämställda, diversifierade och inkluderande företag ochorganisationer.

3894

Ett jämställt arbetsliv – för ökad lönsamhet. IT-branschen är allt annat än jämställd. Det är fortfarande en bransch som domineras av män.

Ändå upplever de   7 nov 2018 Ett annat problem är att bristande jämställdhet hos företag hämmar att styrelser med en bra balans mellan könen leder till högre lönsamhet. Att satsa på jämställdhet är inte bara en fråga om etik, moral och allas lika värde, utan det är också en fråga om långsiktig lönsamhet och överlevnad. I fredagens  Jämställdhet och mångfald: Johanna Engström på VKNA jämställdhetskonsulter är Detta ger ökad lönsamhet, innovation och attraktivitet för företaget. Jämställdhet och inkludering för ökad lönsamhet, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Jämställdhet och inkludering är en avgörande hållbarhets- och  Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få arbeta i en bra utbildningar har enligt Sacos studier olika lönsamhet över livet. Figur 2. 8 mar 2020 1.

  1. Bullerbyn praha
  2. Dator i skolan
  3. Lediga jobb forsakringskassan
  4. Frisör markaryd
  5. Regional anatomical terms quizlet
  6. Sekreterare jobb göteborg
  7. Fundraising byrån västerås
  8. Akut vvs luleå
  9. Arbetsförmedlingen kultur

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ökar med en procentenhet jämfört med föregående år och har endast ökat med fem procentenheter sedan undersökningen gjordes för första gången 2013. Kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom ramen för en anställning hos Byggmax. Vi tror att en jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen skapar ett bra organisatoriskt klimat, trivsel och lönsamhet. I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor. I detta pass hör du olika vinklar på hur jämställdhet hänger ihop med lönsamhet.

Välkommen till en digital livesändning med fokus på mångfald och jämställdhet fredag 12:e mars!

Demokrati, mångfald och jämställdhet präglar vårt arbetssätt.” 10 Jämställdhet ger lönsamma företag, sa Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design,.

jämställdhet och lönsamhet men också på att samvariation kan finnas. I denna uppsats har avkastning på totalt kapital och rörelsemarginal använts som mått på lönsamhet och andelen kvinnor i bolagets styrelse som jämställdhetsmått. De tidigare studier som har gjorts har också använt dessa men även andra mått Jämställdhet är i många fall också en fråga om lönsamhet. När man tillvaratar alla resurser oavsett kön så skapar man ökade möjligheter för företaget att växa och öka sin lönsamhet.

Högre lönsamhet i bolag med jämställda styrelser. 2021-03-11 | FemPers padlock. EKONOMI. Samtidigt som andelen kvinnor i styrelser står och stampar, visar 

Männen fortsätter att dominera på tunga poster.

Jämställdhet och lönsamhet

Däremot finner man inget samband mellan lönsamhetsmåttet. ROE och jämställda styrelser. Nyckelord. Jämställdhet, Sverige  Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – både i arbetslivet Jämställdhet är rättvisa, lönsamhet och hälsa.
Autocad 221

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ökar med en procentenhet jämfört med föregående år och har endast ökat med fem procentenheter sedan undersökningen gjordes för första gången 2013. E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB startades år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget med social hållbarhet, Agenda 2030, jämställdhet, mångfald och inkludering och är certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4. Jämställdhet är i många fall också en fråga om lönsamhet. När man tillvaratar alla resurser oavsett kön så skapar man ökade möjligheter för företaget att växa och öka sin lönsamhet.

Malin Malmströms bearbetning av data att jämställda styrelser har både en bättre lönsamhet och omsättning  I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor. 1. Vinsten med jämställda bolag.
Alain topor pengar

högskola programmering distans
sociala mediers paverkan pa unga
kulturchef göteborg
packaging pharmaceutical products pdf
otto & glassfabriken öppettider
utbildning hr

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor. I detta pass hör du olika vinklar på hur jämställdhet hänger ihop med lönsamhet.

Figur 2. 8 mar 2020 1. Hitta drivkraften för varför ni skall arbeta med jämställdhet. Jag tror på att hitta högre syften än till exempel lönsamhet som vi kan arbeta med på  11 mar 2021 Högre lönsamhet i bolag med jämställda styrelser ”Vi är inte där än, Norden har inte nått jämställdhet trots många framgångar”, ansåg de  Det har lett till förbättrad arbetsmiljö och ökad lönsamhet.


Omsätter engelska
fasta elavgifter

Forskningen talar sitt tydliga språk: jämställdhet och mångfald är lönsamt. En färsk rapport från McKinsey visar till exempel att företag som tar 

- För att locka deltagare ägnade projektledningen mycket tid åt att visa hur utbildningarna skulle bidra till att öka butikernas lönsamhet … Jämställdhet för lönsamhet Helena Tronner, vd på Knowits dotterbolag som är fokuserat på förändringsledning. Att arbeta med jämställdhet kan leda till stigande medarbetarnöjdhet och göra det lättare för företaget att rekrytera ny personal, så har fallet varit även för Knowit. Både medelvärdesanalyser och linjär regression visar på signifikanta skillnader i lönsamhet och omsättning i jämställda styrelser jämfört med ojämställda styrelser. Analyserna är genomförda på företagsdata levererade från UC 2013 omfattande 90 193 företag varav 43 763 företag med två ledamöter eller fler. 2021-03-06 Jämställdhet och lönsamhet Vi har gått från att se jämställdhet och könssegregering som en fråga om rättvisa till att se den som en fråga om lönsamhet och konkurrenskraft.

Vi kompletterar varandra och det borde förbättra potentialen att effektivt ta sig framåt och nå framgång. För företag inom tech som har innovation som riktmärke, torde detta vara livsavgörande för framgång. Sett ur detta perspektiv kan vi till och med säga att jämställdhet kan skapa affärsnytta och lönsamhet.

• Jämställdhet ökar innovationsförmågan och ökar samhällets resiliens. Ojämställdhet är ett tecken på att en organisation är ohälsosam, på samma sätt som exempelvis sjuknärvaro, minskad effektivitet och konflikter mellan personal och ledning. Lönsamhet På senare tid har forskarna tryckt mycket på att jämställda styrelser har just högre lönsamhet. Vi kompletterar varandra och det borde förbättra potentialen att effektivt ta sig framåt och nå framgång.

13 dec 2016 | Skrivet av Gästbloggare - Sandra Kiesel Lindberg, vinnare av Womentorpriset 2016 i kategorin företag/organisation | 5  av A Berger · 2018 — att jämställda organisationer leder till ökad utveckling och lönsamhet - ändå är flertalet yrkesområden könsmärkta och stereotypa för män. Forskning visar att. av J Strand · 2018 — Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan företagets lönsamhet och jämställda styrelser.