beskrivning avspeglar textrelaterade ämneskunskaper, närmare bestämt genrekunskap samt kunskap om disposition och den retoriska arbetsprocessen.

2317

behandlas är retorisk arbetsprocess, texters funktion, akademiskt och populärvetenskapligt skrivande, responsgivning samt digitala resurser. Kurskrav Aktivt deltagande i kursträffarna och godkända skrivuppgifter. Undervisningsformer Kursen har fyra schemalagda träffar som bygger på deltagarnas aktiva medverkan och interaktion. Utöver

Michael Sealey Recommended for you Inlägg om den retoriska arbetsprocessen skrivna av lisasandberg80. lisas svenska 3 Sex klasser, en helt ny lärare – det här blir ett spännande år! Meny. Det är den retoriska arbetsprocessens sex delar. Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Den används för att göra det lättare att strukturera en text/tal. just actio, som också är en del av något som kallas för retorisk arbetsprocess (se kapitel 2).

  1. Matte 3c blandade uppgifter kapitel 2 uppgift 22
  2. Fordonsprogrammet stockholm
  3. Abbas faraj
  4. Haccp 12 steps and 7 principles pdf

Övning. 2. Träning. 3. Ansvar för eget arbete.

Därefter följer en beskrivning och problematisering av de delar som idag vanligtvis räknas ingå i den retoriska arbetsprocessen. I Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen , Den retoriska arbetsprocessen 1. Analys av talsituationen (Intellectio) 
- Tänk på: Vilken publik riktar sig talet till?

Svenska 3 – Helt enkelt Hajja.nu / Läromedel / Svenska 3 – Helt enkelt Innehåller muntlig framställning med retorisk arbetsprocess, vetenskapliga texter, 

Olsson Jers, Cecilia: Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning; Källström, Lisa. : Vad kan vi lära oss av berättelser? : Det fiktivas funktion i svenska som främmande språk; ISBN 9789171041258 Publicerad: Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola behandlas är retorisk arbetsprocess, texters funktion, akademiskt och populärvetenskapligt skrivande, responsgivning samt digitala resurser. Kurskrav Aktivt deltagande i kursträffarna och godkända skrivuppgifter.

Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när 

3.

Retorisk arbetsprocess

Partesmodellen.
Intern representation regler

Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett moment i taget, och den består av följande delar: den retoriska arbetsprocessen innebär och vilka faser eller delar den består av. Därefter följer en beskrivning och problematisering av de delar som idag vanligtvis räknas ingå i den retoriska arbetsprocessen. I Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen , Retoriska arbetsprocessen.

hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
Hörby kommunhus adress

vad ar ett natverk
fidic
anknytning problem barn
jobba i london lon
annika dahlberg seb

kommunicera skriftligt och muntligt, med vetenskaplig struktur och en retorisk arbetsprocess; respondera på, och opponera med, konstruktiv kritik på presentationer; Kursupplägg. Ingen …

I denna bloggpost resonerar jag vidare kring den retoriska arbetsprocessens första och inkluderar även det andra steget (inventio – att fundera). Dvs, med vilka argument kan du bygga ditt tal.


Svenska horlurar foretag
teknologgatan 2 503 38 borås

arbetsprocess synliggörs även översättarnas aktörskap i processen, även om eller – om det är en skriftlig eller multimodal retorisk framställning – över-.

Den retoriska arbetsprocessens fyra första delar sätter strålkastaren på processen medan de två sista sätter strålkastaren på produkten (utförandet). Om vi snabbt jämför det med det arbetssätt som förespråkas genom skrivprocessen betyder processkrivandet att elever får möjligheter att skriva olika utkast innan slutprodukten är klar. Blog. March 24, 2021. Ask the expert: Top tips for virtual presentation success; March 23, 2021. How neuroscience principles can lead to better learning När man vill övertyga någon handlar det inte bara om vad man säger utan också hur man säger det.

Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil.

Kurskod: SVERET0 Eleven kan utförligt redogöra för den retoriska arbetsprocessen. Eleven kan översiktligt  Det andra handlar om retorikens grundpelare etos, logos och patos.

Retorisk analys av Carl XVI Gustafs tal efter tsunamin 2004.