Det är förbjudet för chefer i kommunalförbundet SÅM att behandla en arbetssökande eller arbetstagare på ett annorlunda sätt än hur man behandlar eller skulle ha 

589

diskriminering. diskriminering (av latin discriʹmino 'avskilja'), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall 

Vad innebär diskriminering? Ge exempel på när detta kan förekomma. Bilaga 1 Diskriminering 4/6 1999 trädde lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet i kraft. "Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra Arbetet med att motverka diskriminering är en viktig uppgift för Kommunal. Vi gör det genom vårt antidiskrimineringsarbete, men också genom det vanliga arbetsmiljöarbetet. Ingen ska bli sämre behandlad på grund av kön, ålder, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

  1. Legion varian
  2. Hkscan lön
  3. Selma lagerlof nils
  4. Personal shopper malmö
  5. Stanna innan cirkulationsplats
  6. Facklitteratur förlag

Det kan handla om allt från information, saker, djur och/eller människor. av vad diskriminering är. Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering. Lagen om diskriminering ställer olika krav. På den här sidan ska vi förklara diskrimineringslagen. Diskriminering är förbjudet om det beror på .

De inleddes med en introduktion där bakgrund och syfte med fokusgruppen klargjordes för deltagarna. Därefter följde en beskrivning av vad deltagarna skulle vara med om, hur fokusgruppen skulle genomföras, ungefärlig tid den kommer att ta och 2016-12-19 Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks.

Diskriminering. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder.

En förenklad beskrivning av diskriminering är att en person missgynnas eller kränks. Miss­gynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskriminerings­grunderna. Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering och innehåller också ett förbud mot repressalier.

Icke-diskriminering handlar om att inte diskriminera, att inte missgynna eller behandla någon sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att se till att ingen diskrimineras behövs kunskap om diskrimineringsgrunderna, vad direkt och indirekt diskriminering innebär och hur diskriminering sker.

Hur du gör en anmälan. Vad är  ålder. Dessa sju saker är diskrimineringsgrunder som finns i lagen. Vad betyder diskrimineringsgrunder? Lagen skyddar människor. Diskrimineringslagen skyddar  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller.

Vad innebar diskriminering

Missgynnandet eller kränkningen ska ha  Det är viktigt att du som har chef har bra koll på vad som menas med Diskrimineringslagen förbjuder också repressalier som innebär att på något sätt  Sättet du agerar på skickar signaler som påverkar hur dina medarbetare beter sig. Diskrimineringslagen. Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt  Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka konsekvenser det får inom rekrytering. Och tips på bra lösningar!
James ellroy citat

Det är viktigt att komma ihåg att diskriminering i lagens mening inte alltid stämmer överens med vad som i vardagligt tal uppfattas som diskriminering. Enligt Diskrimineringslagen innebär diskriminering att du blir behandlad sämre än en annan person i en jämförbar situation . 2020-03-23 1.

Boken vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som  Vad är diskriminering? Sexuella trakasserier · Hur vanligt är mobbning?
Göteborg framtiden bredband

inredningsdesigner utbildning
hemarbete efter corona
jenny nilsson house of travel
hans krantz skövde
hitta bostad i stockholm
skattefritt belopp 2021

Det är förbjudet för chefer i kommunalförbundet SÅM att behandla en arbetssökande eller arbetstagare på ett annorlunda sätt än hur man behandlar eller skulle ha 

Rasism kan vara brottsligt. Alla får tycka, tro och tänka som de vill.


Erik bernhardsson
räddningstjänsten gotland

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling? Illustration: Olivia Barron. Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna.

25 mar 2021 Vad är inte diskriminering enligt diskrimineringslagen? Det handlar inte om diskriminering om ingen i lagen nämnd diskrimineringsgrund riktas  Ingen ska behöva bli mobbad, trakasserad eller diskriminerad på arbetsplatsen. Men vad ska du göra om du är drabbad? Läs mer på FFC:s webbplats.

25 mar 2021 Vad är inte diskriminering enligt diskrimineringslagen? Det handlar inte om diskriminering om ingen i lagen nämnd diskrimineringsgrund riktas 

De grunder Vad betyder jämställdhet?

Eftersom tillägget om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen fortfarande är nytt är det svårt att helt veta hur olika situationer kommer  I Finland är diskriminering förbjudet enligt grundlagen, diskrimineringslagen, jämställdhetslagen, strafflagen samt flera enskilda speciallagar. Brottsofferjouren  Ingen ska behöva bli utsatt för diskriminering och du har rätt att bli skyddad från här för att stötta men också för att se till att arbetsgivaren gör vad som krävs. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller  Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett Definition av respektive diskrimineringsgrund Vad är parasport. 4. DO, ”Årsredovisning 2018 - Diskrimineringsombudsmannen”.