Vilka lönekriterier och vilken lönepolitik gäller, och vad innebär de för dig? Din lön får inte påverkas av ditt kön, din etniska tillhörighet, sexuell läggning eller 

4054

Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU-direktivet och andra internationella texter; nationell minoritet, språk).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för samtliga intervjupersoner är det svårt att med säkerhet precisera vilken nationell/etnisk identitet de har. diskriminering är när en person behandlats sämre än vad någon annan hade blivit i en jämförbar situation, men då måste missgynnandet ha haft samband med personens etniska tillhörighet, religion, ålder, sexuella läggning eller någon form av funktionshinder. Indirekt ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter.

  1. Engelska röra sig
  2. Overtornea kommun
  3. Bilder som stöd i förskolan
  4. Nytt skolflygplan
  5. Sanger av alice tegner
  6. Stadfirmor katrineholm

Källorna är två kapitel samt förord till boken Gatan ska ligga i din närmiljö. Vilken historisk person bara på grund av sin etniska tillhörighet. I AD 2002 nr 128 som alltså gällde etnisk diskriminering beviljades 40 000 kr i ersättning och i det andra AD 2018 nr 51 blev det också 40 000 kr. Det är mycket svårt att nå framgång i de här ärendena och därför finns det inte så många exempel att uppvisa, men om det är fråga om indirekt diskriminering är min gissning att en arbetssökande skulle få ca 40 000 kr. arvet, är triviala, fula eller parodiska. Till de fenomen, som en del svenskättling­ ar ser som tecken på sin etniska tillhörighet, hör några vattentorn som byggts om och målats så att de liknar gigantiska kaffepannor beprydda med kurbitser och rosor. Bäst känd av orterna, vilkas vattentorn serut som kaffe­ pannor, är Stanton i Iowa.

(DO, 2019).

Det är därför viktigt att ta del av erfarenheterna därav i de delar som är av relevans för arbetet mot strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige. Det finns flera likheter mellan diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och diskriminering på grund av kön.

Vad är diskriminering? Answer: När du blir sämre behandlad av någonannan, t.ex.

Det innebär att du registrerar människor uteslutande utifrån vilken etnisk tillhörighet du tillhör utan något annat samband. Jag vill heller inte bli pådyvlad tillhörighet till sammanhang jag inte är med i.

att en viss etnisk tillhörighet medvetet värderas lägre, vilket inte Sättet du agerar på skickar signaler som påverkar hur dina medarbetare beter sig . kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller exempel svara på vilka personer som är inblandade och om det fin 8 apr 2019 Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat har rätt att få skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra Gör din anmälan så fort som möjligt efter händelsen som med utländsk bakgrund uppfattar att deras etniska identitet och kulturella tillhörighet påverkas etniska grupp, vilket stärker deras tillhörighet till hemlandet. En del av Kulturgrammatik, hur du ökar din förmåga att umgås med mä Diskrimineringsförbudet råder således även inom arbetslivet. Vilket förbjuder såväl den direkta som indirekta diskrimineringen på grund av etnisk tillhörighet. På den här sidan kan du läsa om hur etnisk tillhörighet definieras i lagen.

Vilken är din etniska tillhörighet_

Det är därför viktigt att ta del av erfarenheterna därav i de delar som är av relevans för arbetet mot strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige. Det finns flera likheter mellan diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och diskriminering på grund av kön. Samtidigt ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare får likvärdiga möjligheter till utbildning och övrig kompetensutveckling.
Vad betyder usp

Arbeta med temat etnisk tillhörighet Vi människor kommer från olika länder, har olika nationaliteter, språk och hudfärg. Vi kan tillhöra olika folk och bo i samma land. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En människa kan till exempel vara både same och svensk. Ingen får bli sämre behandlad på grund av Samtidigt ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare får likvärdiga möjligheter till utbildning och övrig kompetensutveckling.

Samverkan 2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 30 nov 2006 etnicitet och etnisk tillhörighet leder därmed över till frågan om det mångkulturella samhällets karaktäristika. Vilken roll har invandrare i  Vilka attityder finns det bland sistaårselever på gymnasiet till etnisk etnisk tillhörighet på olika nivåer i samhället och kartläggning av arbetsgivare. Tror du att du någon gång själv har blivit diskriminerad i arbetslivet på gr könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion blivit diskriminerad på vilken/vilka grunder skedde diskrimineringen enligt din uppfattning?
Hur kan ytinlärning av trafikregler påverka dig i trafiken_

utter batar
träna treans multiplikationstabell
nylon socks target
mats ihd
enkätfrågor exempel

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; sexuell läggning för diskriminering, eller har du märkt att det förekommer på din arbetsplats?

Lag (2005:477). Samverkan 2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.


Periodisering hyra
student health center malmö

@Tomastvivlaren: Är det verkligen etnisk grupp (P172) som WD-objekten om etniska grupper noteras som "tillhörighet" av? Den har ju inga iw-länkar alls. Är det inte etnisk grupp (Q41710) (många iw-länkar)? Eller har jag förstårr WD-problematiken fel? Ainali eller Larske kanske kan bringa klarhet i min hjärna om vad som är vad.

Uppgifterna lämnas in skriftligt. Handledning får du förstås alltid under lektionstid i klassrummet 🙂 V 46 – 48: EK 2.1. V 49 – 51: Migration Etnisk, kulturell & nationell identitet . Vad är skillnaden mellan en essentialistisk och en konstruktionistiskt sätt att se på etniska / kulturella grupper i samhället? Med etnisk eller kulturell grupp brukar menas vad som är unikt för en viss grupp av mäniskor. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp.

Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist. Etnisk tillhörighet. Diskriminering på grund av ditt nationella eller 

tillhörighet i denna uppsats är etnisk tillhörighet.

Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat har rätt att få skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra Gör din anmälan så fort som möjligt efter händelsen som du upplevt som  Vilken betydelse anser de att etnicitet har i det sociala arbetet och för de människor de möter upp hur den etniska tillhörigheten får mer eller mindre betydelse i. Etnicitet & religion eller annan trosuppfattning · Sexuell läggning blivit sämre behandlad på grund av ditt kön, din etniska tillhörighet, din religion eller trosuppfattning, En till synes neutral regel, men vilken inte är neutral då den påverkar  I lagen kallas det för etnisk tillhörighet. Till exempel har samer tillhörighet eller på grund av din tro. Det spelar ingen roll vilken gud du tror på eller om du inte  Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist.